Thông báo mời viết bài tham luận tại hoạt động “Xúc tiến, quảng bá các kết quả khoa học và công nghệ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phục vụ chăm sóc sức khỏe con người”

13/10/2023
Đã thành thông lệ, hàng năm, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau đây viết tắt là Viện Hàn lâm) tổ chức chuỗi hoạt động nhằm phát triển và chuyển giao công nghệ của Viện Hàn lâm đến với các doanh nghiệp, địa phương. Nằm trong chuỗi hoạt động trên, Viện Hàn lâm tổ chức hoạt động “Xúc tiến, quảng bá các kết quả khoa học và công nghệ của Viện Hàn lâm phục vụ chăm sóc sức khỏe con người” được diễn ra tại Hồ Chí Minh, thời gian dự kiến tháng 11/2023.

Mục tiêu:

  • Giới thiệu thành tựu và kết quả khoa học công nghệ ứng dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe con người của Viện Hàn lâm.
  • Là cầu nối cho các nhà khoa học, nhà quản lý với doanh nghiệp nhằm tìm hiểu, trao đổi các vấn đề của doanh nghiệp, của địa phương để định hướng nghiên cứu, hợp tác phát triển công nghệ phù hợp với thực tiễn.  
  • Tạo cơ hội để các nhà khoa học thuộc các Viện chuyên ngành khác nhau của Viện Hàn lâm gặp gỡ, trao đổi, hợp tác đa ngành trong hoạt động nghiên cứu và triển khai;

Viện Hàn lâm trân trọng kính mời các đơn vị, các nhà khoa học tham gia, gửi bài tham luận và giới thiệu công nghệ tại sự kiện nêu trên. Tất cả các báo cáo tham luận và giới thiệu công nghệ sẽ được in trong tài liệu của sự kiện và gửi đến các doanh nghiệp, địa phương, đối tác có nhu cầu, quan tâm tìm hiểu. Trong đó, các báo cáo nổi bật sẽ được lựa chọn để trình bày trực tiếp tại sự kiện và được hỗ trợ kinh phí ăn ở, đi lại của báo cáo viên.

Báo cáo và giới thiệu công nghệ của các tác giả, các đơn vị gửi về Viện Hàn lâm trước ngày 23/10/2023 theo địa chỉ: Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ. Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Trung tâm, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Để việc báo cáo và trình bày tại sự kiện xúc tiến thương mại đạt kết quả tốt nhất, các đơn vị, nhà khoa học thực hiện theo hướng dẫn về giới thiệu công nghệ được gửi kèm thông báo này (File điện tử gửi vào email: buihien@vast.vn).

Đây là một trong những hoạt động quan trọng của Viện Hàn lâm nhằm giới thiệu thành tựu khoa học và công nghệ của Viện tới cộng đồng doanh nghiệp, địa phương và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, thương mại hóa công nghệ và tăng cường hợp tác công tư, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đề nghị các đơn vị quan tâm, tích cực tham gia.

Thông tin chi tiết về thông báo, biểu mẫu hướng dẫn Thuyết trình Giới thiệu công nghệ, biểu mẫu thu thập thông tin tại đây

Minh Tâm

 Tags:
Tin liên quan