Thông báo Hội thảo quốc tế 2019 và Chương trình hè 2020 của IIASA

29/11/2019
Viện Phân tích hện thống ứng dụng quốc tế (IIASA) thông báo một số hoạt động do IIASA tổ chức trong thời gian tới: 1. Hội thảo phân tích hệ thống và châu Phi

- Nội dung: vai trò của phân tích hệ thống trong việc giải quyết các thách thức khu vực và xã hội trên lục địa châu Phi (thông tin chi tiết tham khảo tại: https://www.iiasa.ac.at/web/home/about/regional/africa/africa.html)

- Địa điểm: Pretoria, Nam Phi
- Thời gian tổ chức: 03/12/2019
- Thời hạn đăng ký tham dự: hết ngày 25/11/2019 trực tuyến tại

https://www.iiasa.ac.at/web/home/about/regional/africa/Registration.html.
- Thời hạn đăng ký poster: hết ngày 04/11/2019.

 2.  Chương trình hè 2020 dành cho Nghiên cứu sinh

- Thời gian tổ chức: 01/06 – 31/08/2020.
- Địa điểm: Vienna, Áo.
- Thời gian nộp hồ sơ: 07/10 – 11/11/2019.
- Hồ sơ và phương thức đăng lý: ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến tại:

https://www.iiasa.ac.at/web/home/education/yssp.

 
Nguồn tin: Ban Hợp tác quốc tế
Xử lý tin: Minh Tâm


Tags:
Tin liên quan