Thông báo Hội thảo khu vực lần thứ 11 " Các vấn đề về giới trong nghiên cứu khoa học và đào tạo"

21/05/2015
Hiệp hội các Viện Hàn lâm và Tổ chức khoa học Châu Á (AASSA) thông báo Hội thảo khu vực lần thứ 11 " Các vấn đề về giới trong nghiên cứu khoa học và đào tạo" diễn ra tại Hàn Quốc ngày 26-27/08/2015. AASSA sẽ đài thọ kinh phí cho các ứng viên được tuyển chọn.

Hồ sơ đăng ký tuyển chọn gửi về: aassa@kast.or.kr; sckim@kast.or.kr

Hạn nộp hồ sơ đăng ký: 20/06/2015

Để biết thêm thông tin chi tiết, xem tài liệu tại đây.

Nguồn tin: Ban Hợp tác quốc tế
Xử lý tin: Thanh HàTags:
Tin liên quan