Thông báo Hội nghị lần thứ 16 của Hội đồng Khoa học Châu Á

08/01/2016
Hội nghị lần thứ 16 của Hội đồng Khoa học Châu Á (SCA-16) về “Science for the people: Mobilizing Modern Technologies for sustainable Development in Asia” (tạm dịch: “Khoa học vì nhân loại: Huy động các Công nghệ hiện đại phục vụ cho sự phát triển bền vững của Châu Á”) sẽ được tổ chức từ ngày 31 tháng 05 đến 01 tháng 06 năm 2016 tại Colombo, Sri Lanka bởi Hội đồng Khoa học Châu Á – Hội đồng được thành lập từ năm 2000 với mục đích trợ giúp các quốc gia trong khu vực để giải quyết các vấn đề chung bằng khoa học.

Tham dự Hội nghị, các nhà khoa học sẽ có cơ hội cập nhật những thông tin nghiên cứu khoa học mới nhất, được thảo luận và chia sẻ về những vấn đề của khoa học trong phát triển bền vững.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: sca16srilanka@gmail.com.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trân trọng thông báo để các cán bộ biết và tham dự.

Nguồn tin: Ban Hợp tác quốc tế
Xử lý tin: Thanh HàTags:
Tin liên quan