Thông báo Hội nghị khoa học Tiểu ban Các Khoa học trái đất nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Hàn lâm KHCNVN

05/05/2015
Thực hiện kế hoạch Hội nghị khoa học nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (1975-2015), Tiểu ban Các khoa học trái đất xin trân trọng thông báo:

1. Hội nghị khoa học Tiểu ban Các khoa học trái đất nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 7/10/2015 tại hội trường Viện Địa lý, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

2. Nội dung:
    - Các bài viết mang tính tổng quan (review) các vấn đề của Khoa học trái đất
    - Các kết quả nghiên cứu nổi bật trong 5 năm gần đây

3. Hình thức:
    Bài viết được trình bày bằng tiếng Việt dưới dạng tóm tắt mở rộng (Extended Abstract) không quá 03 trang khổ A4 bao gồm cả hình vẽ và biểu bảng (nếu có), phông chữ Time New Roman, giãn cách dòng 1.5 lines, cỡ chữ 13.
    Các tóm tắt được lựa chọn sẽ đăng trong Kỷ yếu của Hội nghị. Các báo cáo được lựa chọn trình bày tại Hội nghị sẽ được thông báo cho các tác giả để hoàn thành toàn văn. Các bài viết tham gia hội nghị sẽ được lựa chọn đăng trong Tạp chí “Các Khoa học về trái đất” số đặc biệt năm 2015.

4. Thời gian:
    - Gửi tóm tắt: trước ngày 15/6/2015
    - Gửi bài viết toàn văn sau khi có thông báo của Tiểu ban: trước ngày 30/9/2015
    - Các bài viết được lựa chọn đăng trên tạp chí “Các khoa học về trái đất” sẽ được thông báo sau.
Ban tổ chức Tiểu ban Các khoa học trái đất trân trọng kính mời các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tham gia viết bài và tham dự Hội nghị.
   - Tóm tắt mở rộng xin gửi về địa chỉ: hoinghikhoahoctraidat2015@gmail.com

Tiểu ban Các Khoa học trái đất

5. Địa chỉ liên hệ:
PGS.TS. Phạm Tích Xuân - thư ký khoa học Tiểu ban, Viện Địa chất, Viện HLKHCNVN, ngõ 84, phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 0912112274, e-mail: tichxuan@gmail.com hoặc xuanpt@igsvn.ac.vnTags:
Tin liên quan