Thông báo học bổng Chevening - Chính phủ Anh

22/08/2022
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo: Chương trình học bổng toàn phần bậc Thạc sỹ tại Vương quốc Anh năm 2022/23 (Học bổng Chevening) đã bắt đầu nhận hồ sơ. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị các đơn vị giới thiệu học bổng này đến các cán bộ, nhà khoa học để tăng cường phát triển mạng lưới hợp tác khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Anh.

Học bổng Chevening của Chính phủ Anh đem đến cơ hội phát triển cả về mặt chuyên môn và học thuật cho các cá nhân có tiềm năng lãnh đạo và tạo ảnh hưởng tích cực đến xã hội thông qua quá trình học tập tại Anh. Đặc biệt trong năm học tới đây, với sự hỗ trợ của chính phủ Wales, chương trình Chevening sẽ cung cấp thêm các suất học bổng dành cho các ứng viên lựa chọn theo học tại các trường đại học tại xứ Wales.

Hình thức: Học bổng toàn phần cho khóa học Thạc sĩ trong 01 năm tại tất cả các trường Đại học tại Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len. Với sự hỗ trợ của chính phủ Wales, chương trình sẽ có thêm các suất học bổng dành cho các ứng viên Việt Nam lựa chọn theo học tại các trường ở xứ Wales.

Lĩnh vực: không giới hạn. Tại thời điểm nộp hồ sơ học bổng, ứng viên chỉ cần xác định rõ 3 khóa học nhưng chưa cần nộp thư mời nhập học của trường.
Website chính thức: www.chevening.org
Phương thức ứng tuyển: ứng tuyển trực tiếp tại cổng điện tử https://chevening.smartsimpleuk.com/s_Login.jsp
Hạn nộp hồ sơ: 1/11/2022

Trong trường hợp gặp vấn đề kĩ thuật, ứng viên có thể gửi email tới địa chỉ vietnam@chevening.org để nhận được trợ giúp. Với những vấn đề khác liên quan đến Chevening, ứng viên có thể liên hệ với Ban Điều phối Học bổng Chevening qua địa chỉ chevening.vietnam@ukinvietnam.com.
 


Tóm tắt những thông tin chính về chương trình học bổng

Nguồn tin: Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ

Xử lý tin: Minh TâmTags:
Tin liên quan