Thông báo của Văn phòng Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam về việc cung cấp địa chỉ email và xử lý thông tin

01/04/2011
Cuộc họp giao ban Lãnh đạo Viện KHCNVN triển khai công tác năm 2011 đã ra Nghị quyết về việc phối hợp công tác giữa các đơn vị trong toàn Viện, để mọi thông tin bằng văn bản được xử lý kịp thời, nhanh chóng góp phần cải cách hành chính trong cơ quan.

Với tinh thần đó, ngày 23/3/2011 Văn phòng Viện KHCN VN đã gửi thông báo số 354/KHCNVN-VP về việc cung cấp địa chỉ email và xử lý thông tin đến các đơn vị trực thuộc Viện. Theo đó, các đơn vị trực thuộc Viện sẽ cung cấp địa chỉ email của Lãnh đạo đơn vị, văn thư hoặc người được giao nhiệm vụ nhận văn bản. Các văn bản của Nhà nước và của lãnh đạo Viện sẽ được chuyển trước vào địa chỉ email để các đơn vị triển khai thực hiện. Các đơn vị có trách nhiệm thường xuyên cập nhật và xử lý kịp thời các thông tin.


Cán bộ văn phòng gửi văn bản qua email


Bắt đầu từ ngày 15/4/2011 việc gửi các thông tin văn bản qua email trước khi có văn bản giấy sẽ được thử nghiệm trong vòng 1 tháng trước khi đưa vào thực hiện chính thức. Trong quá trình triển khai thực hiện chuyển và nhận nhanh các văn bản bằng email, đề nghị các đơn vị phản ảnh về Văn phòng Viện theo địa chỉ email: thanhvan@vast.ac.vn để phối hợp giải quyết.

Ngoài ra các đơn vị trực thuộc có thể tra cứu thông tin về các văn bản pháp quy và văn bản do Viện KHCNVN ban hành trên trang thông tin điện tử của Viện KHCNVN theo đường dẫn dưới đây.

 


Cán bộ phòng hành chính xử lý công văn đến.

 

Văn phòng Viện KHCNVNTags:
Tin liên quan