Thông báo chương trình học bổng tiến sĩ Eurias năm học 2014/2015

01/07/2013
Hiệp hội các Viện Hàn lâm và Tổ chức khoa học Châu Á (AASSA) gửi thư thông báo Chương trình học bổng tiến sĩ năm học 2014/2015 của các Viện nghiên cứu tiên tiến Châu Âu (EURIAS). Các ứng viên lựa chọn một trong 16 viện thành viên EURIAS: Berlin, Bologna, Brussels, Budapest, Cambridge, Delmenhorst, Freiburg, Henlsinki, Jerusalem, Lyon, Marseille, Paris, Uppsala, Vienna, Wassenaar, Zurich.

Học bổng EURIAS chủ yếu dành cho các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, tuy nhiên cũng có thể cấp cho các cán bộ nghiên cứu về khoa học sự sống và toán học.

Hạn cuối cùng nộp hồ sơ: 5/7/2013.

Để biết thông tin chi tiết tham khảo tại website: www.eurias-fp.eu

Nguồn tin: Ban Hợp tác quốc tếTags:
Tin liên quan