Thông báo Chương trình học bổng Thạc sĩ kỹ thuật AusAID (2)

17/07/2011
Chương trình học bổng Thạc sĩ kỹ thuật AusAID chuyên ngành Điện tử và Máy tính, khoá học 2012-2014 do Cơ quan phát triển quốc tế Australia phối hợp với trường Đại học RMIT Việt Nam tổ chức.

Đây là chương trình đào tạo sau đại học theo tiêu chuẩn quốc tế được tổ chức hàng năm nhằm tạo cơ hội cho sinh viên ưu tú theo học chương trình Thạc sỹ kỹ thuật tại Đại học RMIT Việt Nam.

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam xin thông báo để các đơn vị trực thuộc có liên quan cử cán bộ tham gia dự tuyển chương trình nói trên. Hạn nộp hồ sơ trước ngày 22/7/2011.

Thông tin chi tiết về chương trình học bổng Thạc sĩ kỹ thuật AusAID (tiêu chuẩn tham dự, hồ sơ đăng ký, quy trình xét tuyển,…) download tại đây.

Nguồn: Ban Hợp tác quốc tế
Xử lý tin: Minh Tâm

 Tags:
Tin liên quan