Thông báo chương trình học bổng L’Oreal-UNESCO vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học 2023

11/08/2023
Căn cứ thông tin Chương trình học bổng L’Oreal-UNESCO vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học 2023, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị các đơn vị triển khai nội dung chương trình học bổng L’Oreal-UNESCO vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học 2023 đến các nhà khoa học nữ trẻ tài năng.

Xem Thông tin kèm theo gồm:

1. Quy_định_Chương_trình_học_bổng_quốc_gia_FWIS_2023 (Thông tin Chương trình L'oreal - Unesco 2023)

2. TCBC_Mời_nộp_đơn_Chương_trình_L'Oreal_UNESCO (Chương trình L’oreal – Unesco vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học tại VN tìm kiếm ứng viên để trao học bổng KH 2023) 

Các ứng viên căn cứ đối tượng, tiêu chuẩn, hoàn tất hồ sơ theo quy định và gửi về Ban thư ký Giải thưởng qua email phuong.le@loreal.com. Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 30/9/2023.

Ban Tổ chức chương trình dự kiến hướng dẫn đăng ký học bổng L’Oreal cho các ứng viên vào 14h00-15h00 ngày 14/8/2023 theo hình thức trực tuyến. Đường link đăng ký: https://forms.office.com/e/qKEhrXhPJv.

Xem chi tiết công văn thông báo tại đây.

Minh TâmTags:
Tin liên quan