Thông báo Chương trình học bổng của UNESCO

05/05/2015
Trong khuôn khổ Chương trình học bổng UNESCO/ISEDC, Trung tâm phát triển Năng lượng bền vững dành 20 suất học bổng nghiên cứu cho các quốc gia thành viên của Tổ chức UNESCO.

Thời gian khóa học: từ ngày 5 - 30/10/2015

Chuyên ngành đào tạo: Năng lượng và Phát triển bền vững, Quản lý sinh thái nguồn năng lượng, Năng lượng tái tạo mới và sản xuất điện bằng năng lượng bền vững.

Địa điểm: tại các viện nghiên cứu của Nga

Yêu cầu ứng viên: dưới 35 tuổi, tốt nghiệp cử nhân trở lên, thành thạo tiếng Anh.

Thời gian nộp hồ sơ: trước ngày 22/5/2015

Nơi nhận hồ sơ: Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam

Thông tin chi tiết liên hệ: chị Trần Phương Dung. SĐT: 04-37993520

Nguồn tin: Ban hợp tác quốc tế
Xử lý tin: Thanh HàTags:
Tin liên quan