Thông báo Chương trình ERASMUS 2020

21/11/2019
Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam gửi thư thông báo một số chương trình Erasmus+2020 trong năm 2020 cho cá nhân và tổ chức như sau:

- Chương trình thạc sỹ liên kết Erasmus Mundus (EMJMDs)
- Trao đổi sinh viên và nhân sự (ICM)
- Xây dựng năng lực cho giáo dục bậc cao (CBHE)
- Jean Monnet Actions (JMA)

Thời hạn nộp hồ sơ: 05/02/2020 (17:00 giờ Brussels tức 23:00 giờ Việt Nam)

Thông tin chi tiết: http://eeas.europa.eu/.../200-call-proposal-capacity-build...

Tác giả: Ban Hợp tác quốc tế


Tags:
Tin liên quan