Thông báo chương trình đào tạo của Dự án Swap and Transfer

19/01/2015
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Đại học Trento, Italy, Chương trình học bổng đào tạo đại học, thạc sỹ, tiến sỹ và sau tiến sỹ lần 2 của Dự án Swap and Transfer (SAT) do Ủy ban châu Âu tài trợ bắt đầu nhận hồ sơ từ cuối năm 2014 đến hết ngày 31/01/2015 (Thông tin và đăng ký tham gia các chương trình đào tạo của SAT tại trang web: http://www.swap-transfer.eu/call-2014.html).

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thông báo tới các cán bộ khoa học trẻ của đơn vị mình để tham gia đăng ký online và gửi 01 bộ hồ sơ về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (qua Ban Hợp tác quốc tế) để sơ tuyển.

Xem nội dung chương trình tại đây

Thông tin chi tiết liên hệ chị Nguyễn Thúy Dung, chuyên viên Ban Hợp tác quốc tế, ĐT: 04 3756 1786, Email: thuydung18@gmail.com.

Nguồn tin: Ban Hợp tác quốc tế
Xử lý tin: Thanh HàTags:
Tin liên quan