Thông báo cập nhật, bổ sung danh sách giáo sư, phó giáo sư của đơn vị

24/03/2023
Để cập nhật cơ sở dữ liệu và phục vụ cho việc thành lập Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2023, ngày 16/03/2023 Học viện Khoa học và Công nghệ nhận được công văn số 30/HĐGSNN của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc cập nhật, bổ sung danh sách giáo sư, phó giáo sư cơ hữu đang làm việc tại đơn vị. Học viện Khoa học và Công nghệ kính đề nghị các đơn vị thống kê danh sách giáo sư, phó giáo sư hiện đang công tác, nghỉ hưu hoặc chuyển công tác từ tháng 1 năm 2023.

Báo cáo thống kê (bản cứng và file mềm) gửi về Học viện Khoa học và Công nghệ trước ngày 20/04/2023 theo địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành chính và Truyền thông (P.1065), A28, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thông tin chi tiết liên hệ: CVC. Đỗ Thị Lâm Thanh, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính và Truyền thông.

Xem biểu mẫu TẠI ĐÂY.Tags:
Tin liên quan