Thông báo buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Trần Tuấn Long

28/04/2023
Học viện Khoa học và Công nghệ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Trần Tuấn Long với đề tài: “Nghiên cứu phát triển tính chất trực giao áp dụng trong phân tích ổn định và dao động phi tuyến”
Chuyên ngành: Cơ kỹ thuật
Mã số       9 52 01 01
Thời gian:   từ 9h00, Thứ Hai, ngày 08/5/2023
Địa điểm:     Phòng họp 1705, Nhà A28, Học viện Khoa học và Công nghệ 
                     Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Học viện Khoa học và Công nghệ trân trọng kính mời các đơn vị, cá nhân quan tâm đến dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh.
Trân trọng cảm ơn./.


Tags:
Tin liên quan