Thông báo buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Phạm Duy Bính

04/05/2023
Học viện Khoa học và Công nghệ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Phạm Duy Bính với đề tài: “Nghiên cứu tính toán động lực học hạt lưu chất đa thành phần có truyền nhiệt, chuyển pha”
Ngành: Cơ học chất lỏng và chất khí
Mã số:     9 44 01 08
Thời gian:       9h00, Thứ Ba, ngày 30/5/2023
Địa điểm:       Phòng họp 1705, Nhà A28, Học viện Khoa học và Công nghệ 
                      Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Học viện Khoa học và Công nghệ trân trọng kính mời các đơn vị, cá nhân quan tâm đến dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh.
Toàn văn luận án, Tóm tắt luận án, trang thông tin đóng góp mới tiếng Việt và tiếng Anh kèm theo.
Trân trọng cảm ơn./.


Tags:
Tin liên quan