Thông báo buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Uyên

04/05/2023
Học viện Khoa học và Công nghệ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Uyên với đề tài: “Nghiên cứu một số biến thể của bài toán hôn nhân ổn định theo tiếp cận heuristic ”
Ngành: Khoa học máy tính
Mã số:  9 48 01 01
Thời gian:     14h00, Thứ Hai, ngày 29/5/2023
Địa điểm:       Phòng họp 1705, Nhà A28, Học viện Khoa học và Công nghệ 
                       Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Học viện Khoa học và Công nghệ trân trọng kính mời các đơn vị, cá nhân quan tâm đến dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh.
Toàn văn luận án, Tóm tắt luận án, trang thông tin đóng góp mới tiếng Anh và tiếng Việt kèm theo.
Trân trọng cảm ơn./.


Tags:
Tin liên quan