Thông báo buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

28/04/2023
Học viện Khoa học và Công nghệ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Mỹ Hạnh với đề tài: “Ứng dụng các kỹ thuật công nghệ sinh học trong nhân giống cây Kiwi tại Lâm Đồng”
Chuyên ngành:  Sinh lý học thực vật. Mã số: 9 42 01 12.
Thời gian: 08h30, Thứ Bảy, ngày 27 tháng 05 năm 2023
Địa điểm: Phòng họp tầng 1,  
                  Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên,
                  Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 
                  Số 116 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7, Đà Lạt, Lâm Đồng
Học viện Khoa học và Công nghệ trân trọng kính mời các đơn vị, cá nhân quan tâm đến dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh.
Trân trọng cảm ơn./.


Tags:
Tin liên quan