THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NGHIÊN CỨU SINH LÊ THỊ DIỄM

25/10/2023
Học viện Khoa học và Công nghệ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Lê Thị Diễm.
Đề tài: “Nghiên cứu đa bội hóa in vitro cây sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.)”
Ngành:  Sinh lý học thực vật. Mã số: 9 42 01 12.
Thời gian: 8h30, Thứ Bảy ngày 18 tháng 11 năm 2023
Địa điểm: Phòng họp tầng 1, Viện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên, 116, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7, Đà Lạt, Lâm Đồng.
Học viện Khoa học và Công nghệ trân trọng kính mời các đơn vị, cá nhân quan tâm đến dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh.


Tags:
Tin liên quan