THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NGHIÊN CỨU SINH HUỲNH GIA BẢO

25/10/2023
Học viện Khoa học và Công nghệ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Huỳnh Gia Bảo.

Đề tài: “Nghiên cứu tác dụng của nano bạc và nano đồng trong khử trùng mẫu, khử trùng môi trường nuôi cấy và vi nhân giống một số cây trồng có giá trị kinh tế”
Ngành:  Công nghệ sinh học. Mã số: 9 42 02 01.
Thời gian: 14h30, Thứ Sáu, ngày 17 tháng 11 năm 2023
Địa điểm: Phòng họp tầng 1, Viện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên, 116, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7, Đà Lạt, Lâm Đồng

Học viện Khoa học và Công nghệ trân trọng kính mời các đơn vị, cá nhân quan tâm đến dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh.


Tags:
Tin liên quan