Thông báo đề xuất ứng viên cho Giải thưởng Khoa học Mahathir 2022

24/02/2022
Thông báo của Quỹ Giải thưởng Khoa học Mahathir về việc đề xuất ứng viên cho Giải thưởng Khoa học Mahathir 2022 (Mahathir Science Award 2022 (Malaysia)) như sau:

- Đối tượng: Dành cho các cá nhân, tổ chức và tập thể có thành tích trong các lĩnh vực: Nông nghiệp nhiệt đới, Kĩ thuật và Kiến trúc nhiệt đới, Y học nhiệt đới và Tài nguyên nhiệt đới.

- Giá trị giả thưởng: Lên tới 100.000 USD.

- Hồ sơ ứng tuyển: Được gửi trực tuyến theo hướng dẫn của Ban Tổ chức trước ngày 01 tháng 3 năm 2022 (Thông tin về Giải thưởng, hướng dẫn và các biểu mẫu được chi tiết download tại đây).

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo để các đơn vị biết và đề cử ứng viên tham gia Giải thưởng nếu có nhu cầu.

Nguồn tin: Ban Hợp tác quốc tế
Xử lý tin: Minh Tâm


Tags:
Tin liên quan