Thông báo đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Quỹ Nghiên cứu cơ bản Belarus giai đoạn 2023 – 2024

22/03/2022
Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác song phương giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm KHCNVN) với Quỹ Nghiên cứu cơ bản Belarus, Viện Hàn lâm KHCNVN đề nghị các đơn vị thông báo cho các cán bộ của đơn vị mình liên hệ với đối tác nước ngoài xây dựng đề xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế cấp Viện Hàn lâm KHCNVN giai đoạn 2023-2024.

1.    Thời gian đề xuất: Từ 14/3/2022 đến 29/4/2022
2.    Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ (theo Quyết định số 2230/QĐ-VHL ngày 24/10/2017) gồm:
-    Đề cương đề xuất sơ bộ (Phụ lục 1);
-    Đơn đăng ký nhiệm vụ (Phụ lục 3);
-    Lý lịch khoa học của chủ nhiệm nhiệm vụ phía Việt Nam (Phụ lục 4) và của đối tác nước ngoài;
-    Tóm tắt hoạt động KHCN của đơn vị chủ trì nhiệm vụ phía Việt Nam (Phụ lục 5) và của phía đối tác nước ngoài;
-    Giấy tờ xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ của đối tác nước ngoài;
-    Công văn đề nghị của đơn vị.

Hồ sơ đăng ký (01 bộ gốc và 09 bộ copy) gửi về Viện Hàn lâm KHCNVN trước ngày 29/4/2022, bản mềm đề xuất nhiệm vụ gửi về hòm thư điện tử voquyen@vast.vn. Viện Hàn lâm KHCNVN không tiếp nhận hồ sơ sai quy định và nộp sau thời hạn trên.

Nguồn: Ban Hợp tác quốc tế
Xử lý tin: Phương Hà

 Tags:
Tin liên quan