Thông báo đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện Hàn lâm KHCNVN với Hội đồng NCQG Italy giai đoạn 2025-2026

03/04/2024
Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác song phương giữa Viện Hàn lâm KHCNVN và Hội đồng Nghiên cứu quốc gia Italy (CNR), Viện Hàn lâm KHCNVN thông báo cho các cán bộ khoa học quan tâm liên hệ với đối tác nước ngoài xây dựng đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện Hàn lâm giai đoạn 2025-2026.

Thời gian đề xuất: từ ngày 03/4/2024 đến 03/6/2024.

Hồ sơ đăng ký gửi về Viện Hàn lâm trước 17:00 ngày 03/6/2024, bản mềm đề xuất nhiệm vụ gửi về hòm thư điện tử dttrung@vast.gov.vn.

Chi tiết hồ sơ đăng ký xem tại tại đây.

Nguồn tin: Ban Hợp tác quốc tế
Xử lý tin: Thanh Hà

 Tags:
Tin liên quan