Thông báo đề xuất nhiệm vụ Hợp tác quốc tế cấp Viện HLKHCNVN với Hội đồng NCQG Italia giai đoạn 2023-2024

27/04/2022
Trong khuôn khổ các thỏa thuận hợp tác song phương giữa Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện HLKHCNVN) và Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Italia (CNR), Viện HLKHCNVN đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu thông báo cho các cán bộ khoa học quan tâm liên hệ với các đối tác nước ngoài xây dựng đề xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế cấp Viện HLKHCNVN giai đoạn 2023-2024.

1.    Thời gian đề xuất: từ 11/4/2022 đến 11/7/2022
2.    Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ (theo Quyết định số 2230/QĐ-VHL ngày 24/10/2017) gồm:
-    Công văn đề nghị của đơn vị;
-    Đề cương đề xuất sơ bộ (Phụ lục 1);
-    Đơn đăng ký nhiệm vụ (Phụ lục 3);
-    Lý lịch khoa học của chủ nhiệm nhiệm vụ phía Việt Nam (Phụ lục 4) và của đối tác nước ngoài;
-    Tóm tắt hoạt động khoa học công nghệ của đơn vị chủ trì nhiệm vụ phía Việt Nam (Phụ lục 5) và của phía đối tác nước ngoài;
-    Giấy tờ xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ của đối tác nước ngoài.
Hồ sơ đăng ký (01 bộ gốc và 10 bộ copy) gửi về Viện HLKHCNVN trước ngày 11/7/2022, bản mềm đề xuấ nhiệm vụ gửi về hòm thư điện tử dttrung@vast.gov.vn. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam không tiếp nhận hồ sơ nộp sau thời hạn trên.

Nguồn: Ban hợp tác quốc tế
Xử lý tin: Phương HàTags:
Tin liên quan