Thông báo đề xuất đăng ký thực hiện các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Cao Bằng

13/02/2023

Theo chỉ đạo của Lãnh đạo Viện Hàn lâm trong Hợp tác KH&CN giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) với Ủy Ban nhân dân tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023-2025, định hướng đến 2030, Viện Hàn lâm thông báo đến các đơn vị trực thuộc và các cá nhân đề xuất các nhiệm vụ trong khuôn khổ hợp tác với UBND tỉnh Cao Bằng. Bên cạnh đó, để phục vụ cho công tác quảng bá, trưng bày sản phẩm tại buổi Lễ ký kết, đề nghị các đơn vị gửi danh mục các kết quả khoa học có tiềm năng ứng dụng tại tỉnh Cao Bằng.

Hồ sơ đăng ký đề xuất thực hiện các nhiệm vụ KH&CN và Danh mục các kết quả khoa học gửi về Viện Hàn lâm qua Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ trước 17h00 ngày 17/02/2023.

Căn cứ đề xuất, đặt hàng và mẫu phiếu đề xuất xem tại đây.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ: Địa chỉ: Phòng 705, Tòa nhà Trung tâm, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại: 024.3791.2613; Email: udtkcn@vast.vn

Nguồn tin: Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ
Xử lý tin: Thanh Hà

 Tags:
Tin liên quan