Thông báo đăng ký tham gia chương trình học bổng 2013-2014 về KHCN thực phẩm

29/07/2013
Trung tâm Khoa học Công nghệ các nước không liên kết và các nước đang phát triển (NAM S&T) gửi thư mời đăng ký tham gia Chương trình học bổng 2013-2014 về Khoa học Công nghệ thực phẩm.
 Chương trình này do Trung tâm NAM S&T phối hợp với Viện Nghiên cứu Công nghệ Thực phẩm Trung ương (CFTRI) - CSIR, Ấn Độ khởi xướng nhằm tạo cơ hội cho các cán bộ nghiên cứu của các nước đang phát triển nâng cao kỹ năng nghiên cứu và tiến hành nghiên cứu chung về các lĩnh vực KHCN thực phẩm.

Hạn nộp hồ sơ 24/9/2013

Mọi thông tin chi tiết tham khảo tại http://www.cftri.com

Nguồn tin: Ban Hợp tác quốc tếTags:
Tin liên quan