Thảo luận giữa các nhà khoa học Việt Nam với các nhà khoa học Mỹ về điều tra nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường biển

26/09/2011
Trong hai ngày 19 và 20/9/2011, đã diễn ra buổi làm việc giữa các nhà khoa học của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam với các nhà khoa học Mỹ để thảo luận về hợp tác điều tra nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường biển.

Cuộc gặp mặt là cơ hội để các nhà khoa học Việt Nam và Mỹ tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, qua đó thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ, sâu rộng trong nhiều lĩnh vực khoa học công nghệ mà hai bên cùng quan tâm, đặc biệt trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường biển.

Tại cuộc họp, các nhà khoa học Việt Nam và Mỹ đã tập trung thảo luận các vấn đề hai bên cùng quan tâm như:

  • Những thay đổi theo mùa về nước trồi, hoàn lưu ven bờ, các quá trình sinh – địa – hóa của thềm lục địa Việt Nam và biển Đông;
  • Các quá trình vật lý hải dương học quy mô trung bình trong vùng thềm lục địa Việt Nam; Tương tác giữa động lực học của biển Đông và dòng chảy ra từ sông Cửu Long – Mê Kông;
  • Những thay đổi theo chu kỳ mùa, chu kỳ năm về các quá trình vật lý và sinh – địa – hóa của biển Đông Việt Nam, bao gồm cả những thay đổi từ thời kỳ khảo sát của chương trình NAGA từ tháng 8/1959 đến tháng 3/1961;
  • Phát triển các mô hình số trị tổng hợp cho biển Đông Việt Nam;
  • Nghiên cứu động lực thủy văn, xâm nhập mặn và vận chuyển trầm tích của hệ thống sống Cửu Long và động lực ven bờ, bao gồm cả bán đảo Cà Mau.

Cũng trong thời gian diễn ra cuộc gặp mặt, các nhà khoa học Mỹ đã đến thăm một số đơn vị trực thuộc Viện KHCNVN như Viện Địa chất và Địa lý biển, Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện Cơ học và Viện Địa lý.

Tin và ảnh: Tuyết LanTags:
Tin liên quan