Tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

05/01/2023
Ngày 30/12/2022, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-VHL về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Theo đó, các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu như sau:

1. Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và Chỉ thị 08/CT-VHL của Viện Hàn lâm; bảo đảm cho cán bộ, viên chức và người lao động đón Tết Nguyên đán Quý Mão vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

2. Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác; tiếp tục tuyên truyền về tác dụng, hiệu quả của vắc xin trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với các tình huống dịch có thể xảy ra trong cơ quan, đơn vị.

3. Tổ chức thăm hỏi, chúc Tết các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, các đồng chí là cán bộ Lãnh đạo cơ quan và đơn vị đã nghỉ hưu, các cán bộ, viên chức và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do dịch bệnh… Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các đơn vị khẩn trương tập trung vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023.

4. Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về những điều đảng viên không được làm và Công điện số 1174/CĐTTg ngày 19/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân 2023. Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; quán triệt cán bộ, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định; không tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan; chỉ dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công.

5. Làm tốt công tác y tế dự phòng; kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bảo đảm tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường quanh đơn vị. Các đơn vị có công trình đang xây dựng, sửa chữa trước khi nghỉ phải dọn dẹp để trả lại mặt bằng chung.

6. Nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị; quán triệt cán bộ, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm các quy định về sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán và sử dụng pháo nổ; thường xuyên kiểm tra và thực hiện nghiêm các quy trình, quy định về an toàn, phòng, chống cháy, nổ; xây dựng phương án ứng cứu kịp thời khi có sự cố cháy, nổ, mất an toàn xảy ra trong thời gian nghỉ Tết; chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an khu vực và Phòng Bảo vệ, Văn phòng Viện Hàn lâm (đối với các đơn vị trên địa bàn 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội) trong công tác bảo đảm an ninh trật tự nhằm chủ động phòng ngừa, đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự trong toàn Viện Hàn lâm.

7. Phân công cán bộ trực trong dịp nghỉ Tết; chủ động xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trước, trong và sau Tết.

Xem toàn văn Chỉ thị 08/CT-VHL tại đây.

Thanh HàTags:
Tin liên quan