Sơ kết công tác Đảng Quý III, nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý IV năm 2021

11/10/2021
Ngày 8/10/2021, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức: “Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ sáu: Kết quả công tác Quý III, nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý IV năm 2021”. Đồng chí Châu Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam dự và chủ trì Hội nghị, cùng với sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam khu vực phía Bắc, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành tại Khánh Hòa, Lâm Đồng và Thành phố Hồ Chí Minh tham dự theo hình thức trực tuyến.

Đồng chí Châu Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm phát biểu khai mạc Hội nghị

Sau phần khai mạc, đồng chí Châu Văn Minh thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; đồng chí Phạm Tuấn Huy, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trình bày dự thảo Báo cáo kết quả công tác Quý III, nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý IV năm 2021 của Đảng ủy Viện Hàn lâm Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Dự thảo báo cáo đã nêu rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và các cấp ủy trực thuộc trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo công tác xây dựng đảng; công tác kiểm tra, giám sát; công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng.

Dự thảo Báo cáo tại Hội nghị đã được các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm  Khoa học và Công nghệ Việt Nam tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến. 100% đại biểu đồng ý thông qua dự thảo Báo cáo kết quả công tác đảng Quý III, nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý IV năm 2021; Thông qua Nghị quyết “Nâng cao trách nhiệm của đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo”; Thông qua chủ trương sáp nhập Chi bộ Viện Nghiên cứu khoa học Miền Trung vào Chi bộ Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và nâng cấp thành Đảng bộ cơ sở Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam; Thông qua chủ trương nâng cấp Chi bộ cơ sở Viện Công nghệ môi trường thành Đảng bộ cơ sở Viện Công nghệ môi trường. Hội nghị thông qua chủ trương thành lập đoàn giám sát của Văn phòng Đảng uỷ và các ban đảng thực hiện giám sát chuyên đề công tác ban hành các văn bản của các tổ chức đảng trực thuộc từ sau đại hội đảng các cấp đến nay.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao sự tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong quý III vừa qua, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp với nhiều khó khăn, thách thức. Đồng chí cũng đề nghị từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục phát huy, tập trung, sâu sát hơn nữa công tác chỉ đạo, điều hành để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm.

Chụp ảnh lưu niệm

Tác giả: Thanh Hà


Tags:
Tin liên quan