Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

01/04/2021
Chiều ngày 29/3/2021. Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức: “Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.” Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Tuấn Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; các đồng chí bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được khen thưởng.

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, trong 5 năm qua, Đảng ủy Viện Hàn lâm đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đồng bộ trong toàn Đảng bộ và phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan đơn vị. Các cấp ủy Đảng đã chủ động, tích cực và có những phương pháp mới, cách làm hay trong triển khai thực hiện. Cùng với đó, công tác tuyên truyền được tiến hành thường xuyên, bằng nhiều hình thức như xây dựng chuyên trang, chuyên mục thông tin điện tử; tuyên truyền gắn với các ngày lễ lớn; đưa nội dung thông tin vào sinh hoạt chi bộ; gắn với tuyên truyền về các mô hình tốt, cách làm sáng tạo và những tấm gương người tốt, việc tốt, những tập thể các nhân điển hình tiêu biểu.

Có thể khẳng định rằng, sau 5 năm thực hiện, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã từng bước đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, tinh thần trách nhiệm, phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp. Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong 5 năm qua và những năm tiếp theo, góp phần ổn định chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ Viện Hàn lâm. Các cấp ủy Đảng và cán bộ, đảng viên của Viện nhận thức ngày càng sâu sắc hơn tầm quan trọng và tác động tích cực của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong 5 năm qua, đã có nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng Bằng khen vì đã có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp có thầm quyền như: Chi bộ Trung tâm Vũ trụ Việt Nam được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bí thư Chi bộ đã đại diện Chi bộ Trung tâm tham gia: “Chương trình giao lưu toàn quốc các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020”; Chi bộ Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Chi bộ Trung tâm Phát triển công nghệ cao, Chi bộ Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ được tặng tưởng Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; 04 cán nhân đã được Đảng ủy Khối tặng Bằng khen; 02 tập thể và 07 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN.

Tặng Bằng khen cho các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chụp ảnh lưu niệm

Tác giả: Thanh Hà


Tags:
Tin liên quan