SÁCH ĐỎ VIỆT NAM - PHẦN I ĐỘNG VẬT

05/10/2023
Tác giả: Nhiều tác giả

Giới thiệu sách

I. Thú

II. Chim

III. Bò sát - Lưỡng cư:  1. Bò sát    2. Lưỡng cư

IV. Cá:  1. Cá nước ngọt      2. Cá biển

V. Động vật không xương sống:    1. Động vật không xương sống nước ngọt (1.1. Giáp xác;1.2. Thân mềm);         2. Động vật không xương sống biển (2.1. San hô; 2.2. Da gai; 2.3. Giáp cổ; 2.4. Giáp xác; 2.5. Thân mềm);        3. Côn trùng

Chi tiết sách

Đơn vị phát hành: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Nhà xuất bản: NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Năm xuất bản: 2007

Tác giả: Nhiều tác giả

Kích thước: (cm)

Trọng lượng: 1500 (g)

Loại bìa: Bìa cứng   

Số trang: 514

Mã ISBN:Tags:
Tin liên quan