SA BỒI LUỒNG TÀU VÙNG CẢNG HẢI PHÒNG, NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG

05/10/2023
Tác giả: Nguyễn Văn Cư

Giới thiệu sách

Phần I: KHU HỆ TÔM, CUA NƯỚC NGỌT VIỆT NAM

I. Phân loại tôm, cua nước ngọt thế giới

II. Tình hình nghiên cứu thành phần loài tôm, cua nước ngọt trong khu vực phía đông Châu Á

III. Tình hình nghiên cứu tôm, cua nước ngọt ở Việt Nam

IV. Đặc trưng phân bố tôm, cua nước ngọt ở Việt Nam

V. Giá trị sử dụng của tôm, cua nước ngọt

Phần III: PHÂN LOẠI TÔM, CUA NƯỚC NGỌT VIỆT NAM

I. Hệ thống phân loại tôm, cua nước ngọt Việt Nam

II. Hướng dẫn hình thái phân loại tôm, cua nước ngọt

III. Định loại tôm, cua nước ngọt Việt Nam

Chi tiết sách

Đơn vị phát hành: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Nhà xuất bản: NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Năm xuất bản: 2012

Tác giả: Nguyễn Văn Cư

Kích thước: (cm)

Trọng lượng: 500 (g)

Loại bìa: Bìa cứng 

Số trang: 266

Mã ISBN:Tags:
Tin liên quan