Rong câu Việt Nam - Nguồn lợi và sử dụng

21/01/2013
Tác giả: Lê Như Hậu, Nguyễn Hữu Đại. Khổ: 16x24cm. Số trang: 260tr.

MỤC LỤC

         Chương I. Tình hình nghiên cứu rong câu trong nước và trên thế giới
         Chương II. Đặc điểm hình thái
         Chương III. Phân loại rong câu ở Việt Nam
         Chương IV. Đặc điểm sinh lý, sinh hoá
         Chương V. Đặc điểm sinh thái và nguồn lợi
         Chương VI. Nuôi trồng
         Chương VII. Hiện trạng, tiềm năng và định hướng phát triển nguồn lợi

 

 

 

 

Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệTags:
Tin liên quan