RECENT PROGRESS IN THE THEORY OF SEMILINEAR EQUANTIONS INVOLVING DEGENERATE E LLIPTIC DIFERENTIAL OPERATORS

05/10/2023
Tác giả: Nguyễn Minh Trí

Giới thiệu sách

Chapter 1: Basic concepts and formulations

Chapter 2: Semilinear hypoelliptic equations of the gilioli- treves type

Chapter 3: Semilinear hypoelliptic equations of the grushin type

Chapter 4: Boundary value problems for semilinear strongly degenerate elliptic equations

Chapter 5: Mixed problems for parabolic equations involving strongly degenerate elliptic differential operators

Chapter 6: Boundary value problems for semilinear degenerate elliptic systems

Chi tiết sách

Đơn vị phát hành: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Nhà xuất bản: NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Năm xuất bản: 2014

Tác giả: Nguyễn Minh Trí

Kích thước: (cm)

Trọng lượng: 0 (g)

Loại bìa: Bìa cứng  

Số trang: 376

Mã ISBN:Tags:
Tin liên quan