Quỹ học bổng và hỗ trợ nghiên cứu khoa học do Tập đoàn Novatech tài trợ

18/01/2024
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Học viện Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Tập đoàn Novatech về phối hợp đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và tuyển dụng nguồn nhân lực khoa học công nghệ trình độ cao, “Quỹ học bổng và hỗ trợ nghiên cứu khoa học” đã được thành lập dưới sự tài trợ và quản lý của Tập đoàn Novatech, điều hành bởi Học viện Khoa học và Công nghệ, nhằm hỗ trợ cho các học viên cao học, nghiên cứu sinh xuất sắc đang theo học tại Học viện Khoa học và Công nghệ.

Ngày 17/01/2024, Học viện Khoa học và Công nghệ đã tổ chức “Lễ công bố học bổng và hỗ trợ nghiên cứu khoa học” do Tập đoàn Novatech tài trợ. Tham dự buổi lễ có Ông Oh Choon Teak – Chủ tịch Tập đoàn Novatech, Ông Kim Kihuyn - Tổng giám đốc Công ty TNHH Novatech Vina; GS. Vũ Đình Lãm - Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ, GS. Nguyễn Văn Tuyến - Chủ tịch Hội đồng Trường, GS. Nguyễn Đại Hưng - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo; đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm và các nghiên cứu sinh, học viên cao học của Học viện.

“Quỹ học bổng và hỗ trợ nghiên cứu khoa học” sẽ tài trợ cho một số đề tài/nhiệm vụ nghiên cứu khoa học tại Học viện Khoa học và Công nghệ. Dự kiến Quỹ sẽ cấp khoảng 25 học bổng/năm (trong đó 20 học bổng cho học viên, nghiên cứu sinh xuất sắc và 4-5 học bổng cho những học viên, nghiên cứu sinh xuất sắc có mong muốn làm việc tại Tập đoàn Novatech sau khi tốt nghiệp tại Học viện Khoa học và Công nghệ. Tất cả những hỗ trợ này nhằm phát triển các lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao như Vật lý, Khoa học vật liệu (vật liệu từ), Công nghệ thông tin, Hóa học, Địa chất, Cơ khí, Tự động hóa, Môi trường và các lĩnh vực đào tạo khác tại Học viện Khoa học và Công nghệ.

Học bổng và đề tài được xét chọn sẽ được đánh giá bởi Hội đồng gồm các chuyên gia đầu ngành do Học viện Khoa học và Công nghệ thành lập. Các suất học bổng và đề tài sẽ được xét chọn trên tinh thần lấy học viên, nghiên cứu sinh làm trọng tâm.

Ông Oh Choon Teak - Chủ tịch Tập đoàn Novatech cho biết “Quỹ học bổng và hỗ trợ nghiên cứu khoa học” là khởi đầu cho các chương trình hợp tác sau này giữa Học viện Khoa học và Công nghệ và Tập đoàn Novatech. Ông hi vọng chương trình hợp tác giữa hai Bên sẽ thành công và ngày càng phát triển; tập đoàn sẽ có thêm nguồn nhân lực trình độ cao và các đề tài dự án phù hợp với sự phát triển của tập đoàn.

Thanh Hà

 Tags:
Tin liên quan