Quặng hoá antimon miền Bắc Việt Nam

21/01/2013
Tác giả: Nguyễn Văn Bình. Khổ: 16x24. Số trang: 300 trang.

       MỤC LỤC

       Chương I: Tổng quan về ANTIMON và quặng hoá ANTIMON
       Chương II: Các thành hệ quặng ANTIMON miền Bắc Việt Nam
       Chương III: Vấn đề thành tạo và quy luật phân bố quặng hoá ANTIMON miền Bắc Việt Nam
       Chương IV: Phân vùng sinh hoá và dự báo triển vọng quặng hoá ANTIMON miền Bắc Việt Nam

 

 

 

 

 

Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệTags:
Tin liên quan