Phương pháp sản xuất chế phẩm vi sinh vật nội sinh chức năng dùng cho cây cà phê

21/04/2023
Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích (GPHI) số 3081 “Phương pháp sản xuất chế phẩm vi sinh vật nội sinh chức năng dùng cho cây cà phê và chế phẩm được sản xuất bằng phương pháp này” đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp cho TS. Hà Việt Sơn và các cộng sự thuộc Trung tâm Phát triển công nghệ cao, Viện công nghệ sinh học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ngày 13/2/2023.

GPHI đề cập đến phương pháp sản xuất chế phẩm vi sinh vật nội sinh chức năng dùng cho cây cà phê (tên thương phẩm là CAFE – NS 01) để sử dụng trong canh tác cây cà phê theo hướng phát triển bền vững. Chế phẩm vi sinh vật nội sinh CAFE – NS 01 bao gồm các chủng vi sinh vật nội sinh được phân lập và tuyển chọn từ các bộ phận của cây cà phê: Bacillus megaterium 18R1; Bacillus licheniformis 3R1 và Streptomyces sp. 8T7 có mật độ vi sinh vật ≥ 107 CFU/g. Phương pháp sản xuất chế phẩm vi sinh vật nội sinh CAFE – NS 01 theo GPHI bao gồm các công đoạn: (i) chuẩn bị dịch nuôi cấy các chủng vi sinh vật nội sinh là Bacillus megaterium 18R1, Bacillus licheniformis 3R1 và Streptomyces sp. 8T7; (ii) chuẩn bị môi trường nuôi cấy xốp vô trùng; (iii) phối trộn các dịch nuôi cây các chủng vi sinh vật vào môi trường nuôi cấy xốp vô trùng; (iv) nuôi ủ ở nhiệt độ 25-30oC trong thời gian 10 ngày; và (v) kiểm tra chất lượng và bảo quản sản phẩm.

Phương pháp sản xuất theo GPHI đã tạo được chế phẩm vi sinh vật nội sinh CAFE – NS 01 chuyên dùng cho cây cà phê theo hướng phát triển bền vững với khả năng cải tạo đất, phù hợp với chế độ sinh trưởng của cây cà phê, giúp giảm lượng phân hóa học, tăng năng suất cây trồng. Chế phẩm vi sinh nội sinh chức năng sản xuất như mô tả trong GPHI dễ thực hiện và phù hợp với các điều kiện thực tế hiện nay của nước ta.


Hình ảnh của chủng xạ khuẩn 8T7
(a. Hình thái khuẩn lạc; b. Cuống sinh bào tử; c. Bề mặt bào tử)

Chế phẩm vi sinh vật nội sinh CAFE-NS 01 đã đánh giá khả năng diệt trừ tuyến trùng gây hại cây cà phê thông qua việc đánh giá ảnh hưởng của chế phẩm đến khả năng sống sót của ấu trùng Meloidogyne incognita. Chế phẩm CAFE – NS 01 có khả năng diệt trừ tuyến trùng Meloidogyne incognita với khả năng gây chết cao nhất là 81,3% ở nồng độ 50% sau 14 ngày (336 h), còn ở nồng độ chế từ 20-30% thì sau 14 ngày cũng gây chết hơn 60% tuyến trùng Meloidogyne incognita, do đó có thể sử dụng các nồng độ này để phòng trừ tuyến trùng gây hại cho cây cà phê.


Khả năng sống sót của ấu trùng Meloidogyne incognita ở các nồng độ vi sinh vật nội sinh

Ngoài ra, để đánh giá tác dụng của chế phẩm CAFE –NS 01 trên cây cà phê, chế phẩm này đã được sử dụng để lây nhiễm và phun cho cây cà phê (cây in vitro sạch bệnh) trồng trong nhà lưới. Cây cà phê in vitro 20 ngày tuổi được lây nhiễm vi sinh vật và được nuôi trên môi trường thủy canh có bổ sung chế phẩm CAFE-NS 01 với tỉ lệ 1% trong 28 ngày. Các kết quả thu được cho thấy: chiều cao thân, số cặp lá mới mọc/cành, chiều dài rễ chính và số rễ phụ ở công thức sử dụng chế phẩm CAFE-NS 01 luôn cao hơn công thức đối chứng qua các ngày theo dõi. Và ở công thức có bổ sung chế phẩm CAFE-NS 01 cây cà phê có lá xanh, bóng và mượt hơn so với công thức đối chứng (không sử dụng chế phẩm vi sinh vật nội sinh). Điều này giúp cho cây cà phê ở công thức sử dụng chế phẩm CAFE-NS 01 có thể hấp thu dinh dưỡng cũng như phát triển khỏe mạnh hơn trong các giai đoạn phát triển về sau.

Nguồn tin: TS. Hà Việt Sơn, Đỗ Thị Gấm - Trung tâm Phát triển công nghệ cao
Xử lý tin: Minh Tâm

 Tags:
Tin liên quan