Phát huy hiệu quả trong xây dựng thành công Phòng thí nghiệm trọng điểm nghiên cứu về môi trường không khí

03/08/2020
Phòng thí nghiệm (PTN) trọng điểm nghiên cứu về môi trường không khí là một đơn vị trực thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Đây là PTN đầu tiên tại Việt Nam hoạt động nghiên cứu với chuyên môn sâu trong lĩnh vực môi trường không khí, được thành lập gắn liền với dự án: “Đầu tư phòng thí nghiệm trọng điểm nghiên cứu về môi trường không khí” do Viện Hàn lâm KHCNVN phê duyệt theo Quyết định số 705/QĐ-VHL ngày 11/5/2017.

Với các thiết bị hiện đại được trang bị như: thiết bị ghép nối GC-IC-ICP-MS/MS (phân tích các dạng kim loại trong không khí); thiết bị GC/MS/MS (phân tích thuốc trừ sâu, hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, hợp chất PAHs, aldehyde trong không khí)...Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ đã xây dựng thành công PTN đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, với mã số Vilas 809, và trở thành PTN đủ điều kiện tổ chức hoạt động quan trắc môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường, với mã số VIMCERT 229, được công nhận với 18 thông số về quan trắc không khí và 15 chỉ tiêu phân tích môi trường không khí. Các chỉ tiêu tập trung vào các thông số ô nhiễm không khí gồm: Dioxin/furan; tổng bụi lơ lửng, NO2, NH3, CO, SO2, kim loại nặng...

Chứng chỉ công nhận Vilas 809 và chứng nhận Vimcert 229

PTN được trang bị các thiết bị hiện đại

Từ năm 2018 đến nay, PTN đã triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ nghiên cứu và xây dựng thành công nhiều phương pháp phân tích các chất độc trong môi trường không khí và giám sát chất lượng không khí. Các kết quả nghiên cứu đóng góp vào số lượng các công trình công bố trên các tạp chí uy tín, chất lượng trong nước và quốc tế tăng lên hàng năm khoảng 40% so với năm trước, giúp Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ đứng thứ 4 của Viện Hàn lâm về tỷ lệ bài báo quốc tế/cán bộ biên chế năm 2019.

Trong số các nghiên cứu phải kể đến nhiệm vụ “Hỗ trợ khoa học trong quản lý ô nhiễm khu vực Hà Nội” thuộc chương trình Hợp tác nghiên cứu với Viện Nghiên cứu Quốc tế về ứng dụng phân tích (IIASA) - Áo. Hai bên đã cùng hợp tác để chuyển giao mô hình GAINS cho Việt Nam về dự báo xu hướng ô nhiễm môi trường không khí, đây là một trong những sản phẩm nghiên cứu của các nhà khoa học IIASA và Việt Nam đã được ứng dụng cho nhiều quốc gia phát triển trên thế giới. Nhiều kết quả đạt được trong đề tài sử dụng trên các thiết bị của PTN để hiệu chuẩn mô hình GAINS cho phù hợp với các điều kiện và thông số ô nhiễm quan trắc được tại Việt Nam, trong đó tập trung chủ yếu vào các thông số của khí nhà kính như CH4, CO2, SO2, NOx và hàm lượng bụi PM 2.5. Các kết quả nghiên cứu đã giúp cho các nhà quản lý của Việt Nam xây dựng các định hướng về chính sách giúp phát triển bền vững kinh tế đất nước gắn với bảo vệ môi trường.

Cuối năm 2019, hàm lượng PM 2.5 tăng lên rất cao, PTN cũng tiến hành nghiên cứu về hàm lượng bụi PM 2.5 trong môi trường không khí tại Hà Nội. Các kết quả thu được tương đương với kết quả của trạm quan trắc môi trường không khí tự động liên tục của Đại sứ quán Mỹ.

Kết quả quan trắc bụi PM 2.5 tại Hà Nội cuối năm 2019

Kết quả nghiên cứu ô nhiễm hợp chất BTX và Aldehyde tại Hà Nội

Dự báo xu hướng ô nhiễm PM 2.5 năm 2030 trong không khí ảnh hưởng đến người dân

Năm 2019, PTN đã thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường sau vụ cháy của công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông”. Trong đó, PTN đã thực hiện quan trắc, thu thập mẫu, phân tích nhằm đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường khu vực kho nguyên liệu và sản phẩm của công ty. Các kết quả nghiên cứu đã được gửi cho TP. Hà Nội nhằm cảnh báo mức độ ô nhiễm tới người dân xung quanh khu vực.

Đánh giá ô nhiễm sau vụ cháy tại Cty bóng đèn phích nước Rạng Đông

Ngoài những nghiên cứu được thực hiện thường xuyên, PTN đã hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế như IIASA – Áo, trường Đại học Osaka - Nhật Bản, tập đoàn Hiyoshi – Nhật Bản trong nghiên cứu và quan trắc môi trường. Năm 2019, PTN đã tham gia mạng lưới quan trắc môi trường không khí khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; theo đó, PTN được hỗ trợ về năng lực nghiên cứu và phân tích không khí. Mặt khác, các kết quả nghiên cứu về môi trường nền sẽ được các bên cùng công nhận. PTN cũng đã đón tiếp rất nhiều khách hàng đến làm việc và ký hợp đồng quan trắc và phân tích mẫu môi trường không khí, tổng số hợp đồng trung bình đạt khoảng 80 đến hơn 100 hợp đồng các loại/năm, với trung bình hơn 5000 mẫu thử/năm.

Sinh viên thực tập tại Phòng Thí nghiệm

Bên cạnh công tác nghiên cứu, hoạt động đào tạo cũng được chú trọng phát triển với nhiều nghiên cứu sinh, học viên cao học và cử nhân tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu tại PTN. Mặt khác, hàng năm PTN thu hút được hàng trăm sinh viên chuyên ngành môi trường, hóa học… đến thăm quan, thực hành nhằm nâng cao kiến thức thực tế trên những thiết bị hiện đại.

Với những kết quả nghiên cứu đạt được, hàng năm PTN đã tổ chức các hội thảo trong nước và quốc tế nhằm trao đổi, cập nhật các thông tin giữa các nhà khoa học và quảng bá hình ảnh PTN. Các hội thảo thu hút được đông đảo các nhà khoa học trong nước và quốc tế đến tham dự, trao đổi thông tin liên quan đến lĩnh vực môi trường không khí.

Nguồn tin: Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ
Xử lý tin: Thanh Hà


Tags:
Tin liên quan