Phát hiện và mô tả một loài thực vật mới thuộc họ Cà phê (Rubiaceae)

14/09/2021
Nghiên cứu tính đa dạng của một số nhóm thực vật trong khu hệ thực vật Việt Nam, các nhà thực vật thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Thực vật Côn Minh, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã phát hiện và mô tả một loài thực vật mới thuộc họ Cà phê (Rubiaceae) tại VQG Bạch Mã, miền Trung Việt Nam. Loài thực vật mới có tên khoa học là Nhược hùng Bạch Mã, Argostemma bachmaense T.V.Do.

Loài Nhược hùng Bạch Mã (Argostemma bachmaense) có đặc điểm hình thái tương tự với loài Nhược hùng Lào (A. laoticum) và Nhược hùng Việt Nam (A. vietnamicum), nhưng có thể dễ dàng phân biệt với 2 loài trên bởi một số đặc điểm hình thái như: thân có lóng phát triển bao gồm các đôi lá tách biệt nhau và phân bố đều dọc theo thân; lá gần như đều nhau từng cặp, phiến lá hình thìa, gốc lá gần men thân, gân bên 4 - 5 đôi, nổi rõ ở mặt dưới, cụm hoa đơn độc ở chót nhánh, không có lá bắc hoa, cánh hoa hình trứng rộng hay ngọn giáo rộng, kích thước 8,5 - 10,5 × 2,8 - 4,2 mm, nhị dài 6,5 - 7,5 mm, bao phấn màu vàng, dài 8,5 - 9,5 mm, chỉ nhị thò và núm nhụy hình cầu. Những đặc điểm này không có ở cả hai loài A. laoticum và A. vietnamicum. Bên cạnh mô tả chi tiết đặc điểm hình thái, sinh thái, phân bố, nhóm nghiên cứu cũng xây dựng khóa định loại cho 9 loài Argostemma được ghi nhận ở Việt Nam.

Kết quả nghiên cứu được đăng trên tạp chí chuyên ngành Nordic Journal of Botany2020: e02765doi: 10.1111/njb.02765.

Ảnh. Hình thái chung của Argostemma bachmaense (Ảnh: Đỗ Văn Trường)

Nguồn tin: Đỗ Văn Trường, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam
Xử lý tin: Mai Lan


Tags:
Tin liên quan