Phát hiện loài Mộc hương mới ở Quảng Nam, Việt Nam

26/09/2022
Trong khi nghiên cứu đa dạng chi Mộc hương (Aristolochia) ở Việt Nam, các nhà khoa học thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Hạ Long, và Viện Dược liệu, đã phát hiện và mô tả một loài thực vật mới thuộc họ Mộc hương (Aristolochiaceae) ở Quảng Nam, Việt Nam. Loài thực vật mới có tên khoa học là Mộc hương Quảng Nam, Aristolochia quangnamensis T.V.Do.

Ảnh: Hình thái của Aristolochia quangnamensis (Ảnh: Đỗ Văn Trường)

Loài mới có đặc điểm hình thái tương tự với các loài A. annamensis, A. balansae, và A. tadungensis tuy nhiên loài mới được phân biệt với các loài kể trên bởi những đặc trưng hình thái như: phần trên của ống bao hoa hình trụ hay hình phễu hẹp, thẳng, dài 2.2-2.8 cm, màu kem hay màu trắng phớt vàng, bên ngoài có nhiều lông mịn, không có các đường sọc kẻ hay các đốm màu; bên trong các thùy đài màu vàng tươi, không có mụn cơm hay lông cứng; họng màu vàng tươi, không có các đốm hay đường sọc kẻ. Dựa trên các đặc điểm hình thái, loài mới được đặt trong phân chi Siphisia.

Kết quả nghiên cứu được đăng trên tạp chí chuyên ngành Annales Botanici Fennici 58(1-3) 267-273 (2021).

Nguồn: Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam
Xử lý tin: Mai LanTags:
Tin liên quan