Phân tích nhiệt ứng dụng trong nghiên cứu vật liệu

21/01/2013
Tác giả: Nguyễn Tiến Tài. Khổ: 16x24. Số trang: 244 trang.

        MỤC LỤC

          Chương I: Đại cương nhiệt động lực học cho phân tích nhiệt
          Chương II: Cơ sở lý thuyết thực nghiệm và ứng dụng phân tích nhiệt
          Chương III: Ứng dụng phân tích nhiệt trong nghiên cứu vật liệu

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệTags:
Tin liên quan