NHẬP MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU

05/10/2023
Tác giả: Nguyễn Hồng Phương

Giới thiệu sách

Chương 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Chương 2. CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Chương 3. QUẢN LÝ CÁC THÔNG TIN DỮ LIỆU

Chương 4. QUẢN LÝ CÁC DỮ LIỆU THỰC

Chương 5. QUẢN LÝ CÁC DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

Chương 6. CÁC ỨNG DỤNG NÂNG CAO

Phần IIA. THỰC HÀNH XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ BẰNG MICROSOFT ACCESS

Phần II B. THỰC HÀNH XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIS BẰNG PHẦN MỀM ARCVIEW GIS

Chi tiết sách

Đơn vị phát hành: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Nhà xuất bản: NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Năm xuất bản:2013

Tác giả: Nguyễn Hồng Phương

Kích thước: (cm)

Trọng lượng:0 (g)

Loại bìa: Bìa cứng   

Số trang: 256

Mã ISBN:Tags:
Tin liên quan