Nghiên cứu nuôi trồng nấm ký sinh côn trùng Isaria tenuipes (Peck.) Samson

01/02/2021
Nấm ký sinh côn trùng Isaria tenuipes (Peck.) Samson được phát hiện ở núi Langbian – Đà Lạt, có hai tên đồng nghĩa là Paecilomyces tenuipes (Peck.) Samson và Isaria japonica Yasuda, là một loài nấm ký sinh côn trùng được coi là dược liệu truyền thống của một số nước khu vực châu Á.

Phòng Công nghệ Vi sinh, Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên đã thu thập được 15 mẫu nấm thuộc chi Isaria ở Cao nguyên Lâm Viên. Các phân tích hình thái giải phẫu cho thấy có 11 mẫu thuôc loài Isaria tenuipes Peck. (Samson), 01 mẫu thuộc loài Isaria amonerosea P. Hen và 03 mẫu thuộc loài Isaria javanicus Friederich & Bally.

Từ 11 mẫu nấm thuộc loài Isaria tenuipes (Peck.) Samson nhóm nghiên cứu đã chọn ngẫu nhiên một mẫu Isaria tenuipes (DL0099) để nuôi trồng. Kết quả nghiên cứu cho thấy ở nhiệt độ 20 - 25°C và glucose với nồng độ 20 - 40 g/L là thích hợp nhất cho sự sinh trưởng và phát triển của hệ sợi nấm Isaria tenuipes. Nguồn nitơ hữu cơ (bột nhộng, yeast extract, pepton) thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của hệ sợi nấm Isaria tenuipes, trong đó 10g /L pepton là thích hợp nhất. Isaria tenuipes có khả năng hình thành quả thể tốt nhất trên môi trường chứa: 25 g kê + 25 g gạo lức + 60 ml dung dịch dinh dưỡng (30 g/L glucose, 5 g/L bột nhộng, 5 g/L pepton, 200 g/L khoai tây).

Những kết quả trong nghiên cứu sẽ góp phần vào việc bảo tồn, phát triển loài nấm này đồng thời tạo tiền đề để phục vụ cho các nghiên cứu tìm hiểu khả năng ứng dụng trong y dược học và đối kháng sinh học của loài nấm này.

Quả thể nấm Isaria tenuipes (DL0099)

Tác giả: Nhã Hòa, Viện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên
Xử lý tin: Thanh Hà


Tags:
Tin liên quan