Nghiên cứu cơ sở khoa học và công nghệ quản lý bổ sung tầng chứa nước tại Việt Nam

21/01/2013
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa, Phan Thị Kim Vân, Nguyễn Văn Giảng, Bùi Trần Vương. Khổ: 16x24cm. Số trang: 255tr.

MỤC LỤC

    Chương I. Nghiên cứu cơ sở khoa học về quản lý bổ sung tầng chứa nước
    Chương II. Các công nghệ khảo sát và hệ phương pháp quản lý bổ sung tầng chứa nước
    Chương III. Mô hình thử nghiêm quản lý bổ sung tầng chứa nước tại Bắc Bình, Bình Thuận
    Chương IV. Xây dựng công trình thử nghiệm quản lý bổ sung tầng chứa nước tại Bầu Nổi
    Chương V. Giải pháp quản lý bổ sung tầng chứa nước tại ven Sông Hồng, khu vực Hà Nội

 

 

 

 

 

Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệTags:
Tin liên quan