Nghiên cứu chế biến xỉ phốt pho làm nguyên liệu cho ngành vật liệu xây dựng và làm bột độn cho sơn, nhựa, cao su, chất dẻo

22/09/2021
Với nhu cầu thực tế về bài toán xử lý ô nhiễm môi trường công nghiệp tại khu công nghiệp Tằng Loỏng – Lào Cai và nhu cầu trong nước về các loại bột bả, matit, sơn, gạch không nung, vách ngăn tường xốp chống cháy chống ồn công nghiệp và dân dụng. Đề tài “Nghiên cứu chế biến xỉ phốt pho làm nguyên liệu cho ngành vật liệu xây dựng và làm bột độn cho sơn, nhựa, cao su, chất dẻo” mã số: UDNGDP.04/19-20 do TS. Nguyễn Văn Chiến, Viện Kỹ thuật nhiệt đới làm chủ nhiệm đã được thực hiện với mục tiêu nghiên cứu ứng dụng công nghệ chế biến vật liệu khoáng canxi silicat từ xỉ thải lò phốt pho vàng tại khu công nghiệp Tằng Loỏng – Lào Cai trong giai đoạn chế biến sạch xỉ phốt pho dạng hạt và chế biến dạng bột để có thể sử dụng được ngay đồng thời là nguyên liệu đầu cho các chế biến sâu đến các sản phẩm cuối có giá trị cao hơn và cải thiện tình hình môi trường tại khu vực.

Về khoa học: đề tài đã làm sáng tỏ thành phần pha, hình thái cấu trúc xỉ thải phốt pho vàng Lào Cai để từ đó xác định được công nghệ chế biến sạch. Đã tiến hành xây dựng được và thử nghiệm làm chủ quy trình công nghệ chế biến và chế thử sản phẩm xỉ sạch đạt các yêu cầu theo QCVN, TCVN cho các ứng dụng vật liệu xây dựng và phụ gia bột độn.

Về ứng dụng: Trong quy trình công nghệ chế biến đã được cải tiến để nước được tuần hoàn tối đa và giảm 2/3 đến 1/2 so với công nghệ tuyển khoáng cùng loại. Thu hồi được P2O5 dùng cho sản xuất H3PO4 và FeP cho sản xuất phôi thép. Đã chế thử mẫu vật liệu sản phẩm ứng dụng xỉ thải phốt pho sau chế biến sạch làm cốt liệu, phụ gia cho nhựa, sơn - bả, cao su, bê tông xốp không chưng áp… đạt chất lượng theo QCVN, TCVN cho từng loại sản phẩm trên mà chưa cần qua khâu biến tính trung gian.

Ba thành phần chính trong mẫu xỉ phốt pho sau tôi xỉ

Hình ảnh sản phẩm sau rửa tách chế biến nghiền thành bột < 30 µm

Việc triển khai ứng dụng thành công bột bả tường sử dụng cốt liệu chính là xỉ phốt pho làm phụ gia sơn và nhựa kỹ thuật … là một bước tiến quan trọng trong việc đưa khoa học vào ứng dụng thực tiễn, làm cơ sở bước đầu cho việc hình thành nhóm nghiên cứu và triển khai ứng dụng mạnh. Đây cũng là một thành công trong việc xây dựng mô hình hợp tác nghiên cứu - triển khai giữa viện nghiên cứu với địa phương và doanh nghiệp góp phần vào việc đặt cơ sở hình thành mô hình doanh nghiệp khoa học công nghệ trong lĩnh vực khai thác, sản xuất và chế biến sâu khoáng sản cũng như các sản phẩm phục vụ ngành vật liệu xây dựng và các ngành công nghiệp khác.

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần hiểu biết thêm về rác thải rắn nói chung, đồng thời góp phần nâng cao ý thức sử dụng tài nguyên hợp lý và bảo vệ môi trường. Đây cũng là một bước đi cụ thể, cho dù còn khiêm tốn, sơ khai trong việc sản xuất sạch, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, với nhu cầu trong nước ngắn hạn và dài hạn về vật liệu xây dựng nói chung và bột bả tường nói riêng là rất lớn; bột xỉ phốt pho vàng sau chế biến từ nguồn xỉ phốt pho khổng lồ này không chỉ đáp ứng được nhu cầu một cách chủ động mà còn thay thế bột đá từ các núi đá vôi, các mỏ khoáng sản bị khai thác tận diệt gây nguy hại môi trường và tạo thêm nhiều việc làm cho xã hội.

Với những kết quả đạt được, đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại Xuất sắc.

Nguồn tin: TS. Nguyễn Văn Chiến, Viện Kỹ thuật nhiệt đới
Tác giả: Thanh Hà


Tags:
Tin liên quan