Nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia do Bộ Quốc phòng và Bộ Khoa học và Công nghệ đặt hàng: “Nghiên cứu công nghệ chế tạo bê tông tính năng siêu cao (UHPC) phục vụ xây dựng một số công trình quốc phòng”, mã số ĐTĐLCN.37/18

20/09/2023
Sáng ngày 11 tháng 9 năm 2023, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ độc lập cấp quốc gia “Nghiên cứu công nghệ chế tạo bê tông tính năng siêu cao (UHPC) phục vụ xây dựng một số công trình quốc phòng”, mã số ĐTĐLCN.37/18, do TS. Phạm Mạnh Hào làm chủ nhiệm, Trung tâm Phát triển công nghệ cao, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan chủ trì, thời gian thực hiện từ tháng 12/2018 đến tháng 04/2023. Đây là đề tài do Bộ Quốc phòng đặt hàng, Bộ Khoa học và Công nghệ giao trực tiếp cho Trung tâm Phát triển công nghệ cao thực hiện tại Quyết định số 2824/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2018.

Tham dự buổi nghiệm thu có đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, đại diện Bộ Quốc phòng, Binh chủng Công binh, Học viện Kỹ thuật quân sự và các cơ quan liên quan. Về phía cơ quan chủ trì có TS. Nguyễn Văn Thao, Tổng giám đốc Trung tâm Phát triển công nghệ cao.   

Trước đó, ngày 11 tháng 8 năm 2023, Tổ chuyên gia của Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia đã tiến hành thẩm định, đánh giá các kết quả, sản phẩm của đề tài tại Trung tâm Phát triển công nghệ cao và tại Khu Nghiên cứu - Triển khai công nghệ Cổ Nhuế, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Đề tài đã được Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia đánh giá cao các kết quả đạt được (các chỉ tiêu kỹ thuật đều đạt và vượt so với yêu cầu đặt hàng của Bộ Quốc phòng). Hội đồng đã thống nhất đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài với 100% số phiếu tán thành.

Thành công của đề tài tạo nền tảng cho việc hoàn thiện công nghệ, tiến tới sản xuất phục vụ việc xây dựng các công trình quốc phòng bảo vệ tổ quốc.

 

 

Hình ảnh tại buổi nghiệm thu

Nguồn tin: Nguyễn Thị Thu - Trung tâm Phát triển công nghệ cao
Xử lý tin: Mai Lan Tags:
Tin liên quan