NANO BẠC ĐIỀU CHẾ, ĐẶC TÍNH VÀ ỨNG DỤNG

05/10/2023
Tác giả: Trần Thị Ngọc Dung (chủ biên)

Giới thiệu sách

Chương 1. Công nghệ nano, vật liệu nano và nano bạc

Chương 2. Điều chế nano bạc bằng phương pháp hóa học

Chương 3. Điều chế nano bạc bằng phương pháp điện hóa

Chương 4. Điều chế nano bạc bằng phương pháp vật lý sinh học

Chi tiết sách

Đơn vị phát hành: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Nhà xuất bản: NXB Khoa học Tự nhiên và công nghệ

Năm xuất bản: 2019

Tác giả: Trần Thị Ngọc Dung (chủ biên)

Kích thước: (cm)

Trọng lượng: 0 (g)

Loại bìa: Bìa cứng   

Số trang: 277

Mã ISBN:Tags:
Tin liên quan