Một số hình ảnh của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chào xuân Tân Sửu

13/01/2021

Tòa nhà Trung tâm Tin học và Tính toán

Viện Toán học

Khuôn viên tòa nhà A1

Tòa nhà trung tâm

Tòa nhà Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên

Tòa nhà Viện Vật lý ứng dụng và thiết bị khoa học

Tòa nhà Viện Địa lý

Viện Nghiên cứu hệ gen

Tòa nhà Viện Hóa sinh biển và Viện Công nghệ vũ trụ

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Khuôn viên Viện Kỹ thuật nhiệt đới

Tòa nhà Trung tâm Vũ trụ Việt Nam

Viện Công nghệ sinh học

Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

Quang cảnh khuôn viên Viện Hàn lâm

Ảnh: Nguyễn Thị Vân Nga, Trung tâm Thông tin – Tư liệu

Xử lý tin: Phương Hà


Tags:
Tin liên quan