Một loài thực vật mới được phát hiện tại Lâm Đồng, Việt Nam

03/01/2023
Loài thực vật mới cho khoa học, Billolivia lamdongensis, thuộc họ Tai voi (Gesneriaceae), mới được phát hiện ở Việt Nam.

Trong chương trình nghiên cứu đa dạng thực vật và tài nguyên cây thuốc, các nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung trực thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST, Vườn Bách thảo Malabar và Viện Khoa học Thực vật, Ấn Độ và Đại học Thủ Dầu Một đã phát hiện và mô tả một loài thực vật mới thuộc chi Billolivia D.J.Middleton (Gesneriaceae).

Chi Billolivia là một chi đặc hữu của Việt Nam, với 14 loài đã được công nhận. Loài Billolivia lamdongensis Hareesh, T.A. Le & D.D. Nguyen. được đặt tên cho tỉnh Lâm Đồng, nơi đầu tiên ghi nhận sự có mặt của loài và là loài thứ 15 trong chi này được biết đến.

Kết quả nghiên cứu này vừa được công bố trên tạp chí chuyên ngành của Hội đồng xuất bản Thực vật Phần Lan (Ann. Bot. Fennici). Mẫu chuẩn lưu ở Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam. (Ann. Bot. Fennici. 58: 73–77. sekj.org/anbf_new.html)

Loài mới được mô tả có đặc điểm hình thái tương tự với loài B. vietnamensis (Middleton và cộng sự, 2014). Tuy nhiên có thể phân biệt với loài kể trên bằng các đặc điểm hình thái đặc trưng như: lá đài dài hơn, khác biệt về màu sắc ống tràng và lông phủ ngắn, ...  Billolivia lamdongensis được phát hiện ở vùng đất dốc, ẩm ướt xen kẻ các khe đá sát bờ suối ở huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng.

Hình: Billolivia lamdongensis ngoài tự nhiên (Ảnh chụp: Nguyễn Danh Đức)

Trích dẫn tài liệu: Vadakkoot Sankaran Hareesh, Danh Duc Nguyen, and Tuan Anh Le (2020). Billolivia lamdongensis (Gesneriaceae), a New Species from Vietnam. Annales Botanici Fennici 58(1-3):73-77, ISSN 0003-3847. Link: https://doi.org/10.5735/085.058.0112

Nguồn tin: Lê Tuấn Anh, Viện nghiên cứu Khoa học miền Trung, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST
Xử lý tin: Mai LanTags:
Tin liên quan