Một loài tắc kè mới được phát hiện ở lưu vực Sông Giang tỉnh Khánh Hòa

22/11/2022
Các nhà khoa học thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam cùng với các nhà khoa học Nga, Đức đã phát hiện một loài tắc kè mới ở lưu vực Sông Giang, tỉnh Khánh Hòa. Loài mới được đặt lên là tắc kè Rag-Lai, tên khoa học là Cyrtodactylus raglai có họ hàng gần gũi với loài tắc kè Cyrtodactylus kingsadai và Cyrtodactylus cryptus. Tên loài mới “raglai” được dùng để chỉ dân tộc Raglai, thuộc tỉnh Khánh Hòa, sống ở nơi loài mới được tìm thấy. Trong tiếng Raglai, từ “raglai” cũng có nghĩa là “rừng”, điều này cũng mang ý nghĩa nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ sinh thái rừng đối với người dân nơi đây.

Tắc kè Rag-Lai (Cyrtodactylus raglai). Ảnh Nguyễn Anh Thế

Phạm vi phân bố của tắc kè Rag-Lai rất hẹp, đặc hữu với môi trường sống trong hang động đá granit ven sông với những đặc điểm tiến hóa thích nghi trong hang động. Hệ sinh thái lưu vực Sông Giang và các khu vực sông lân cận đang bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của con người, do đó các nghiên cứu về đa dạng sinh học nơi đây nên sớm được thực hiện để có được các dữ liệu quan trọng về đa dạng sinh học, thúc đẩy các nỗ lực bảo tồn loài trong khu vực.

Chi tiết bài báo được đăng trên tạp chí: Vertebrate Zoology 71, 2021, 155–174. Doi: https://doi.org/10.3897/vz.71.e60225

Nguồn tin: Dương Văn Tăng, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST
Xử lý tin: Mai LanTags:
Tin liên quan